Osanottoehdot

Seniori-messut Elenia Areenalla

Osoite: Härkätie 17 B, 13130 Hämeenlinna

Järjestäjä:
Hämeen Sanomat Oy
Vanajantie 7
13100 Hämeenlinna

Messut avoinna: 
Lauantaina 30.10. klo 10.00 – 16.00
Sunnuntaina 31.10. klo 10.00 – 16.00

OSANOTTOEHDOT

1. OSASTOJEN HINNAT Osastojen hinnat ovat nähtävissä Kotona -messujen kotisivuilla www.seniorimessut.fi Kaikkiin hinnaston hintoihin lisätään alv 24 %.

2. OSASTOT Osastopaikat on merkattu osastokarttaan, joka on nähtävissä kotisivuilla. Osastoilla ei ole valmiina seinärakenteita eikä kalusteita. Näytteilleasettajan omat seinärakenteet eivät saa aiheuttaa haittaa muille näytteilleasettajille. Ulko-osastoilla messuteltan hankkimisesta/vuokraamisesta vastaa kukin näytteilleasettaja itse.

3. SÄHKÖT Sähköliittymien hinnat ovat nähtävissä hinnastossa. Sähkön tarpeesta on ilmoitettava varauksen yhteydessä sekä ilmoittautumislomakkeessa. Väärien tietojen antaja on velvollinen korvaamaan sulake- ym. vauriot. Varomaton halogeenien poltto keskeytetään (vaarat). Ulko-osastoilla näytteilleasettajalla on oltava omaa säänkestävää jatkojohtoa vähintään 15 m. Kaikille ulkopaikoille emme voi luvata sähköliittymää. Sähköjä ei voi tilata enää tapahtumapaikalla.

4. MYYNTI-/NÄYTTELYTILAN VARAAMINEN Kauppa on syntynyt ja varaus on sitova, kun varaaja on suullisesti tai kirjallisesti ilmoittanut näyttely-/myyntitilan varauksesta, ja osaston paikka + hinta on myyjän kanssa sovittu ja sähköpostilla vahvistettu varaajalle. Osastovuokra laskutetaan 14 vrk:n kuluessa ilmoittautumislomakkeen saapumisesta, aikaisintaan 15.9.2020. Mikäli sähköistä ilmoittautumislomaketta ei ole palautettu sovittuun päivämäärään mennessä, kauppa ei peruunnu, mutta järjestäjällä on oikeus yksipuolisesti sijoittaa näytteilleasettajan osasto vapaasti.

Näytteilleasettajien ilmoittautumisaika päättyy 1.10.2021. Mikäli tilaa riittää, otetaan ilmoittautumisia vastaan tämän jälkeenkin, jolloin varattujen osastojen hintoihin lisätään 10 %. Tapahtuman järjestäjä ei vastaa mahdollisista virheistä näyttelyluetteloissa ja muissa mahdollisissa painotuotteissa

5. MAKSUEHDOT Kaikkiin paperilaskuihin lisätään laskutuslisä 4,03 € + alv 24 %. Eräpäivän jälkeinen viivästyskorko on korkolain mukainen. Kaikki maksut on suoritettava viimeistään eräpäivänä. Hämeen Sanomat on ulkoistanut maksumuistutusten lähettämisen ja perinnän Ropo Capitalille. Osaston käyttöoikeus palautuu järjestäjälle, ellei paikanvuokraa suoriteta eräpäivään mennessä.

6. VARAUKSEN PERUUTTAMINEN Näytteilleasettajalla on oikeus peruuttaa osallistumisensa kuluitta 14 vrk kuluessa järjestäjän lähettämän sähköpostivahvistuksen päiväyksestä, ei kuitenkaan myöhemmin kuin 1.10.2020. Mikäli paikka peruutetaan 1.10.2021 mennessä, palautetaan paikkavuokra 60 Euron (+ alv 24 %) toimistokululla vähennettynä. Mikäli peruutus tapahtuu 1.10.2021 jälkeen, kaikki maksut peritään täysimääräisinä.

7. VAKUUTUS JA VARTIOINTI Tapahtuman järjestäjällä on järjestäjän laitteista kolmannelle osapuolelle aiheutuvat vahingot korvaava vastuuvakuutus. Myyjät vastaavat itse omalle kalustolleen, muille myyjille, yleisölle tai Elenia Areenan kiinteistölle aiheuttamistaan vahingoista. Näytteilleasettajan mukana olevat tuotteet ja rekvisiitta ovat näytteilleasettajan omalla vastuulla. Elenia Areenan sisä-/ulkoalueella ei ole tapahtumajärjestäjän toimesta yövartiointia.

8. OSASTOJEN SIJOITUS Osastojen lopullisen sijainnin määrää tapahtuman järjestäjä. Järjestäjällä on oikeus lisätä tai vähentää varattua pinta-alaa 10 %.

9. OSASTOJEN RAKENTAMINEN JA PURKAMINEN  Saapuvat tavaralähetykset on merkittävä yrityksen nimellä, osaston numerolla sekä tapahtuman nimellä. Tapahtuman järjestäjä ei voi kuitata tavaraa vastaanotetuksi näytteilleasettajan puolesta eikä vastaa tavaroiden purkamisesta, säilytyksestä eikä niiden toimittamisesta tapahtuman jälkeen.

Osastot tulee rakentaa valmiiksi perjantaina 29.10. klo 14.00 – 20.00 välisenä aikana. Kaikki osastot tulee purkaa sunnuntaina 31.10. välittömästi tapahtuman päätyttyä. Näytteilleasettajien tavarat on poistettava sisätiloista sunnuntai-iltana klo 19.00 mennessä. Osastot on luovutettava haltuunottokunnossa. Kaikki jätteet on toimitettava jäteastioihin.

Osaston pystytyksen saa aloittaa vasta infopisteeseen ilmoittautumisen jälkeen! 
Viimehetken suoritusten kuitti on esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä. Näytteilleasettajat pääsevät osastoille lauantaina klo 8.00 alkaen ja sunnuntaina klo 9.00 alkaen

Osaston pystytyksen saa aloittaa vasta infopisteeseen ilmoittautumisen jälkeen! Viimehetken suoritusten kuitti on esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä. Näytteilleasettajat pääsevät osastoille lauantaina klo 8.00 alkaen ja sunnuntaina klo 9.00 alkaen.

10. ESITTEET, ESITYKSET JS MUSIIKKI Esitteiden jako ja arpojen kauppaaminen osastojen ulkopuolella ei ole sallittua ilman tapahtumajärjestäjän lupaa. Näytteilleasettaja vastaa näyttelytiloissa esittämiensä tallenteiden ennakkotarkistuksista, tekijäoikeusmaksuista sekä tv-luvista. Esitykset eivät saa häiritä naapuriosastoja.

Muilta osin noudatamme Hämeen Sanomien yleisiä messuehtoja.

Kotona  -messujen myynti:
Jyrki Rantanen
045 6735769
jyrki.rantanen@hameensanomat.fi